هیئت علمی
 شرایط

 •  اعضای هئیت علمی ارشد انستیتو یا
 • اعضای هیئت علمی کامل انستیتو یا
 •  اعضای هیئت علمی پیوسته انستیتو یا
 •  دستیاران هیئت علمی انستیتو

امتیازات

 •  درمان آموزشی و Supervision کاندیدها / دانش پژوهان
 •  تدریس در دوره‌های آموزشی اصلی انستیتو
 •  واجد شرایط برای کسب مسئولیت در کمیته‌های انستیتو بعد از تأئید کمیته آموزش
 •  استفاده از کتابخانه (کتاب‌ها، مقالات در PEP و آرشیو فیلم‌های درمانی و آموزشی)
 •  شرکت رایگان در کلیه فوق برنامه‌ها
 •  دریافت خبر راجع به تقویم فوق برنامه‌ها
 •  حق عضویت سالانه : 3/750/000 ریال

فرم عضويت
تکمیل گزینه های ستاره دار الزامی می باشد. *
نام*
نام خانوادگي*
ایمیل*
رمز عبور*
نوع عضويت*
هیئت علمی (هزینه عضویت : 3,250,000 ریال)
اعضای پیوسته (هزینه عضویت : 2,250,000 ریال)


دانشجو انستیتو (هزینه عضویت : 2,250,000 ریال)

دانشجوی خارج از انستیتو - A (هزینه عضویت : 2,250,000 ریال)

دانشجوی خارج از انستیتو - B (هزینه عضویت : 2,250,000 ریال)

دانشجوی خارج از انستیتو - C (هزینه عضویت : 2,250,000 ریال)


عموم (هزینه عضویت : 2,250,000 ریال)

افتخاری

دوستان

مراکز
 کلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.