اطلاعیه : برای اطلاع از نحوه ورود به دوره های آموزشی در انستیتو کلیک کنید


 


پذیرش برای دوره "آشنایی با رویکرد تحلیلی" آغاز شد

شروع دوره از مهر ماه 97


برگزاری کلاسها در 2 روز : شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16 الی 20
جهت ثبت نام از هم اکنون می توانید اقدام کنید


1. دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی

( برای روانشناسان ، مشاوران یا پزشکان )

اهداف دوره :

(الف) این دوره جوابگوی افرادی است که مایلند با رویکرد تحلیلی آشنا شوند ؛ هم مبانی مقدماتی تئوری و تکنیک در این رویکرد و هم تجربه آن توسط دریافت درمان شخصی .

(ب) این دوره فرصتی ایجاد می کند تا فرد شرکت کننده و انستیتو با یکدیگر آشنا شوند تا هر یک بتوانند راجع به ادامه آموزش و پذیرش در یکی از دوره های زیر تصمیم بگیرند :

الف) دوره ارتقاء مهارت های رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی

ب) دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی

ج) دوره اصلی روانکاوی

طول دوره : یک سال

شرایط پذیرش :

1. حداقل دانشجوی کارشناسی ارشد در هر یک از رشته های روانشناسی ، مشاوره یا
    حداقل مدرک کارشناسی در هر یک از رشته های روانشناسی یا مشاوره با حداقل یکی از تجربیات زیر:
   A. تجربه بالینی یا مشاوره
   B. تجربه آموزش
   C. تجربه پژوهش

یا حداقل دانشجوی پزشکی

2. موفقیت در مصاحبه ها

توجه: پس از اتمام این دوره، برای ادامه آموزش و ورود به دوره های بعدی، یا آغاز انترنی، کسب مدرک ارشد الزامی است.

آموزش دو وجهی :

1. درمان شخصی

2. کلاس های تئوری و تکنیک


جزئیات آموزشی :

1. درمان شخصی: شامل حداقل 50 ساعت درمان ، حداقل هفته‌ای یک بار که قبل یا از ابتدای آموزش در انستیتو آغاز گردد.

2. کلاس‌های تئوری و تکنیک: 2 ترم ، 21 واحد (که با سال اول دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی یکسان است).


ترم اول:

1. تئوری روانکاوی (1): (100 دقیقه) (2 واحد) :

آشنایی با روانکاوی ، منتخبی از متون کلاسیک روانکاوی و مروری بر مکاتب روانکاوی

2. مشاهده زنده درمان (1) : (150 دقیقه) (3 واحد)

مشاهده زنده جلسات درمانی بیمار و درمانگر ( یکی از اعضاء هیئت علمی انستیتو ) توسط آینه یک طرفه و بحث قبل و بعد از آن

3.مشاهده فیلم درمانی (1): (100 دقیقه) ( 2 واحد )

با استفاده از آرشیو فیلم‌های درمانی انستیتو، محتوای درسی کلاس‌هاي تکنیک (1) و تئوري تكنيك (1) به نمایش در می‌آید و مورد شناسایی قرار می‌گیرد .

4. تکنیک (1) : تمرین مهارت‌های اولیه(Basic Skills) (75 دقیقه) (1/5 واحد)

- سکوت و گوش دادن بدون مداخله

- پیگردی احساس

- پیگردی معنا

5.تئوری تکنیک(1) : (100 دقیقه) ( 2 واحد)

- چهارچوب درمانی

- اتحاد درمانی

- قوانین و اخلاق حرفه‌ای

- انتقال، انتقال متقابل

ترم دوم :

1. تئوری روانکاوی (2): (2 واحد):

رشد عاطفی و تئوری های دلبستگی (Attachment)

2. کنفرانس case بالینی : (3 واحد)


دانش پژوهان  Case های خود را در کلاس معرفی کرده و در مورد آن Supervision گرفته و بحث خواهد شد.

3. مشاهده فیلم های درمانی (2) : (2 واحد)

با استفاده از آرشیو فیلم‌های انستیتو، محتوای درسی کلاس های تئوری تکنیک (2) و تکنیک (2) به نمایش در می آید .

4. تکنیک (2) : تمرین مهارت‌های اولیه :(1/5 واحد)

- پیگردی تاریخی

- Confrontation

- مداخله در بحران

- همدلی

- مشتقات ناخودآگاه

- تم اصلی

5.تئوری تکنیک (2): (2 واحد)

- مقاومت‌

- مقاومت های دو طرفه در آغاز و اواسط درمان

- تشخیص افتراقی

- تعبیر خواب


شرایط تکمیل دوره :

1. کسب معدل حداقل B در کلاسها

2. ارائه یک گزارش کتبی با موضوع "جمع بندی تجربه خود از رویکرد تحلیلی" ،حداقل نمره

توجه: بدیهی است تکمیل این دوره به معنای رواندرمانگر تحلیلی یا روانکاو شدن، مدرک تحصیلی ، یا مجوز کار در این رشته نیست؛ بلکه صرفاً نشان دهنده شرکت در یک دوره آشنایی مقدماتی با رویکرد تحلیلی است .

به دانشجویان پس از تکمیل دوره، گواهی شرکت در "دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی" اعطا می گردد.


روش ورود به دوره های آموزشی در انستیتو

بطور کلی: برای ورود به هر یک از دوره های آموزشی انستیتو ابتدا لازم است که دانشجو در دوره یک ساله "آشنایی با رویکرد تحلیلی" پذیرفته شود و آن را بگذراند. پس از آن، در صورت تمایل دانشجو و پذیرش انستیتو، می تواند وارد دوره ارتقاء مهارت های رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی شود و یا می تواند برای تکمیل دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی یا ورود به دوره اصلی روانکاوی اقدام نماید.


بنابراین پس از گذراندن "دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی"، دانشجو با چند وضعیت می تواند روبرو شود :
1. دانشجو صرفاً خواهان همین دوره بوده است و در صورت تکمیل موفقیت آمیز آن گواهی انستیتو برای این دوره را دریافت خواهد کرد.
2. دانشجو علاقه مند به تکمیل "دوره ارتقاء مهارتهای رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی" است. بنابراین تمایل دارد که پس از گذراندن "دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی" ، یک سال دیگر که شامل انترنی و سوپرویژن است را نیز بگذراند . در این صورت پس از مصاحبه مجدد و پذیرش توسط کمیته پیشرفت می تواند، سال دوم را نیز شروع کند و در پایان گواهی خود در "دوره ارتقاء مهارت های رواندرمانی و مشاوره " را دریافت کند.
توجه: متقاضی اگر پزشک عمومی است نمی تواند وارد سال دوم شود، یعنی نمی تواند وارد "دوره ارتقاء مهارتهای رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی" گردد.
3.دانشجو پس از گذراندن "دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی" و پس از ارزیابی خویش راجع به انستیتو و همچنین برآورد خویش از تناسب شخصیتی خود برای کار تحلیلی تصمیم می گیرد که تقاضای ورود به و تکمیل "دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی" یا ورود به "دوره اصلی روانکاوی" را داشته باشد.
 
(الف) کمیته پیشرفت پس از مصاحبه و ارزیابی عملکرد متقاضی ، آمادگی وی و تناسب شخصیتی او برای کار تحلیلی، او را در دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی می پذیرد. متقاضی از سال دوم این دوره آغاز می کند چون توسط گذراندن "دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی" سال اول را گذرانده است.
 
(ب) کمیته پیشرفت و کمیته پذیرش پس از مصاحبه و ارزیابی عملکرد متقاضی ، آمادگی وی و تناسب شخصیتی او برای کار تحلیلی ، او را برای ورود به دوره آموزش اصلی روانکاوی می پذیرند.
 
(ج) کمیته پیشرفت (و کمیته پذیرش برای دوره اصلی روانکاوی ) مصاحبه و ارزیابی می کند و او را برای تکمیل دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی یا ورود به دوره اصلی روانکاوی نمی پذیرد. در این صورت متقاضی می تواند در صورت تمایل خویش و پذیرش کمیته پیشرفت، یک سال دیگر آموزش ببیند، و در این صورت "دوره ارتقاء مهارتهای رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی" را تکمیل کند و سپس گواهی خود را در این دوره کسب کند. در صورت تمایل، پس از تکمیل "دوره ارتقاء مهارتهای رواندرمانی و مشاوره با رویکرد تحلیلی"فرد دوباره می تواند درخواست بررسی مجدد برای تکمیل دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی یا ورود به دوره اصلی روانکاوی را ارائه دهد.


 4. راه دیگری هم برای تقاضای ورود به دوره اصلی روانکاوی وجود دارد. دانشجویی که وارد دوره آموزش جامع رواندرمانی تحلیلی شده است، می تواند پس از پایان 2 سال از این دوره یا در خاتمه این دوره و دریافت گواهی آن تقاضای ورود به دوره اصلی روانکاوی را داشته باشد.تاریخ ایجاد: پنج شنبه 30 مرداد 1393
تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 مهر 1396
تعداد بازدید: 22004
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.