درمان تحلیلی از طریق همدلی به مراجع کمک می کند تا نیازهای عاطفی اساسی خود را بشناسد
  از فقدان و کمبودهای عاطفی خودآگاه شود و با کمک درمانگری که هم بطور استاندارد آموزش دیده و هم خودش درمان شده است نیازهای عاطفی خود را بازیافته و در فرایند درمان آنها را رشد دهد


تجربه درمان در انستیتو روانکاوی تهران توسط برخی از مراجعین انستیتو به اختصار از زبان خودشان بیان گردیده است

- در طول مدت 2 سال و نیم که به انستیتو آمدم، جلسات اولیه شاید با ناامیدی و حتی نارضایتی از آمدنم و درمانگرم را داشتم ولی به مرور زمان مخصوصا در شش ماه اخیر نقاط مثبت و امید در زندگیم پیدا شد طوری که این تغییرات هر چند که تدریجی و آهسته بود ولی می شد به خوبی آنرا حس نمود و از همه مهمتر حس اعتماد و اطمینان بین من و درمانگرم ایجاد شد، درست لحظاتی که کاملا از وضع موجود ناامید و مایوس شده بودم. چون تا قبل از آن فکر می کردم نه دیگران و حتی درمانگرم نیز مرا نادیده گرفته و اهمیتی برای وجود من و مشکلات من قائل نیست و حتی زمانی که می خواستم درمانم را قطع کنم با امیدواری ها و توجهات بجای درمانگرم ادامه دادم. در حال حاضر هم از جلساتم و هم از درمانگرم راضی و خشنودم و خداروشکر می کنم که با کمک ایشان توانستم نقاط روشنی را در زندگیم ببینم و کمال تشکر را از ایشان دارم.


- تجربه من از رواندرمانی تحلیلی نشان می دهد که این نوع درمان علاوه بر مشکلاتی که به واسطه آنها به رواندرمانگر مراجعه کردم ، مشکلات ریز و درشتی که اصلا به چشم مشکل به آنها نگاه نمی کردم را نیز حل می کند. این مشکلات چون ریشه در کودکی دارند برای حلشان نیاز به زمان است. لذا باید وقت گذاشت و صبوری کرد.


تاریخ ایجاد: دوشنبه 26 اسفند 1392
تاریخ انتشار: یکشنبه 26 اسفند 1397
تعداد بازدید: 16310
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.