هيئت علميهیئت علمی انستیتو روانکاوی تهران روانكاو يا رواندرمانگر تحليلي هستند و از اعضاي هیئت علمی ارشد ، هيئت علمي کامل ، هيئت عملي پيوسته، دستياران هيئت علمي، اعضاي افتخاري روانکاو و مدرسين مهمان تشکیل شده است. هيئت علمي در کنار کمیته آموزش زیر نظر رئيس هيئت علمي فعالیت می‌کند. هیئت علمی ارشد ، هیئت علمی کامل ، هيئت علمي پيوسته و دستياران هيئت علمي انستیتو وظیفه تدریس، درمان آموزشی و يا نظارت بر درمان (supervision) کاندیدها (فقط توسط هیئت علمی کامل روانکاو به بالا) و دانش پژوهان و همچنین بحث و حمایت در مورد مسائل مربوط به عملکرد روانکاوان و رواندرمانگران آموزشی و نظارت کننده را بر عهده دارند. هيئت علمي پيوسته از فارغ التحصيلان جديد انستيتو يا خارج از كشور و دستياران هيئت علمي از دانش پژوهان رواندرماني تحليلي يا كانديدهاي روانكاوي كه در شرف فارغ‌التحصيلي هستند و دانش‌پژوهان يا كانديدهاي پيشرفته و ممتاز كه مورد تأييد كميته آموزش قرار گرفته‌اند تشکیل شده اند . اعضای هیئت علمی که در شرف یا فارغ التحصیل جدید هستند براي مدت معيني، طبق آيين‌نامه داخلي انستيتو، در حين انجام درمان و يا سوپرويژن دانشجويان انستيتو مي‌بايد خود ماهی یک بار تا حداکثر به مدت پنج سال از هيئت علمي ارشد یا کامل انستيتو يا افراد مورد تأييد انستيتو سوپرويژن دريافت كنند. پس از گذشت پنج سال از فارغ التحصیلی براي عضويت هيئت علمي کامل مورد بررسي كميته آموزش قرار مي‌گيرند. پس از گذشت 15 سال از فارغ التحصیلی برای عضویت هیئت علمی ارشد مورد بررسی قرار می گیرند . مدرسين مهمان از روانكاوان يا رواندرمانگران تحليلي فارغ‌التحصيل از خارج از انستيتو، كانديدها، يا دانش‌پژوهاني تشكيل شده‌اند كه براي مدت معيني، براساس نظر كميته آموزش، به تدریس و یا سوپرویژن می پردازند تا سپس مورد بررسي براي الحاق به عنوان دستيار هيئت علمي، هيئت علمي پيوسته ، هيئت علمي کامل یا هیئت علمی ارشد قرار گيرند.


مدرسین ، سوپروایزرها و درمانگران آموزشی ، به جز آنهایی که هیئت علمی ارشد هستند، توسط اعضای کمیته آموزش و دانشجویان (به جز دانشجویانی که بیمار این افراد هستند) مورد ارزیابی مستمر قرار می گیرند .اعضای هیئت علمی انستیتو روانکاوی تهران

هیئت علمی ارشد :

دکتر حسین اعتضادی (روانکاو از امریکا) (رئیس هیئت علمی)

دكتر مارکوس فا (روانكاو از سوئیس)

دكتر الكساندر لرمن (روانكاو از امريكا)

دکتر تورج مرادی (روانکاو از امریکا)

دکتر ادوارد نرسسیان (روانکاو از امریکا)

دکتر میرییم استیل ( روانکاو از امریکا)

خانم مینا ملانقی (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)


هیئت علمی کامل :

خانم یاسمن اکرامی (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

آقای کاووس بصیری ( رواندرمانگر تحلیلی از امریکا )

خانم فاطمه مجتهدزاده (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)


هیئت علمی پیوسته:

دکتر مریم امیری (رواندرمانگر تحلیلی از امریکا)

آقاي محمد دهگانپور (رواندرمانگر تحلیلی از كانادا)

خانم مرضیه ذکری ( رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

آقای رحمت الله صالحی ( رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

خانم محبوبه مهین زعیم (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

خانم زهرا نظری (رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

خانم رزیتا نیلچیان ( رواندرمانگر تحلیلی از ایران)

دکتر تهلا نیمرودی (روانکاو از امریکا)


دستياران هيئت علمي:

دكتر كامران جعفري‌نژاد (دانش‌پژوه رواندرماني تحليلي در شرف فارغ التحصیلی از انستيتو)

دکتر نگین فاطمی (دانش‌پژوه رواندرماني تحليلي در شرف فارغ التحصیلی از انستيتو)
 

اعضای علمی دیگر

کمک مدرسین آموزشی :

خانم دکتر سارا طراوتی

خانم زهرا علی محمدی

سودابه رستمی


مدرسین مهمان : 

آقای محسن ادریسی (روانکاو از هلند)

دکتر شهرام شایگانی (روانکاو از نروژ)

اعضای افتخاری روانکاو: 

 دکتر سلمان اختر Salman Akhtar, MD (روانکاو از امریکا)

 دکتر هنری پرنس Henri Parens, MD (روانکاو از امریکا)

 دکتر دیوید تِرمن David Terman, MD (روانکاو از امریکا)

 دكتر جيمز فوساگي James Fosshage, PhD (روانکاو از امریکا)

 دکتر استیون نابلاک Steven Knoblauch, PhD (روانکاو از امریکا)

 کلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.