نحوه دريافت خدمات درماني
فازهاي ورود به درمان


فاز اول : ارائه نام خود و تلفن به مسئول دفتر


فاز دوم : تماس تلفني انستیتو با شما براي هماهنگي "جلسه اول برای بررسی کلی" با رئیس انستیتو ( دکتر تورج مرادی )

                       در انتهای این جلسه، یکی از موارد زیر به شما توصیه خواهد شد:

                   -  توصیه می شود که آیا درمان تحلیلی برای شما مناسب است یا خیر

                   - در صورت مناسب بودن، به شما روانکاوی یا رواندرمانی تحلیلی با یکی از درمانگران انستیتو پیشنهاد می شود که در

                    همان هفته یا هفته بعد شروع کنید.

                  - گاه که فرد متاهل است یا در رابطه مهمی است و مشکل دارند، زوج درمانی، در صورت لزوم، و اگر تمایل داشته

                   باشند، نیز پیشنهاد می گردد.

                  - گاه که خانواده مشکلی را با فرزند خردسال یا نوجوان خود احساس می کنند،خانواده درمانی ممکن است راه حل باشد، و

                  پیشنهاد خواهد گردید.


            

 


با بخش درمان با شماره زیر تماس بگیرید :


تلفن :‌22728000 - 021 ، شماره داخلی 1


شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 8:00 شب و پنج‌شنبه 8 صبح تا 18:15 بعدازظهراسامی روانکاوان انستیتو روانکاوی تهران


نام

رتبه تحلیلی

دکتر تورج مرادی

هیئت علمی ارشداسامی رواندرمانگران تحلیلی انستیتو روانکاوی تهران


نام

رتبه تحلیلی

خانم مینا ملانقی

هیئت علمی کامل

خانم یاسمن اکرامی

هیئت علمی پیوسته (4)

خانم فاطمه مجتهدزاده

هیئت علمی پیوسته (3)

آقای محمد دهگانپور

هیئت علمی پیوسته (2)

خانم محبوبه مهین زعیم

هیئت علمی پیوسته (1)

خانم فلورا جواهری

عضو پیوسته

دکتر کامران جعفری نژاد

دستیار هیئت علمی

خانم مرضیه ذکری

دستیار هیئت علمی

دکتر نگین فاطمی

دستیار هیئت علمی


اسامی انترنهای انستیتو روانکاوی تهران


نام درمانگر

رتبه تحلیلی

نام درمانگر

رتبه تحلیلی

خانم زهرا علی محمدی

 کمک مدرس آموزشی

خانم مریم مصطفوی شیرازی

 کمک مدرس آموزشی

دکتر مهرآور مومنی جاوید

 -

خانم زهرا نظری

 کمک مدرس آموزشی


دکتر سارا طراوتی

کمک مدرس آموزشی

خانم رزیتا نیلچیان

 

کمک مدرس آموزشی

خانم مریم نامغ

انترن (در مرخصی)

خانم فاطمه عرب علیدوستی

انترن

خانم شروین قیصر

انترن

آقای مجید جزایری

انترن

آقای رحمت الله صالحی

انترن

خانم مریم قهرمانی

انترن

خانم زینب عبدالهی

انترن

خانم شیرین اصغری

انترن

خانم طاهره یعقوبی

انترن

خانم زهره کریمی

انترن

آقای علی سپهری

انترن

آقای ادریس احمدی

انترن

آقای اصغر دخانچی

انترن

دکتر عطی الرضا بنانج

انترن (در مرخصی)

خانم فاطمه شکوفر

انترن

دکتر اکرم روشندل زاده

انترن

دکتر لاله رحمانی

انترن

خانم زهرا رشوند

انترن

خانم پیمانه بهرامی

انترن

خانم اسری شریفی

انترن 

 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.