دوره آموزشي رشد زوج (2)


این دوره آموزشی در پنج جلسه­ هفتگی 2 ساعته برگزار مي‌گردد که در آن شرکت کنندگان فیلم های کوتاهی از موقعیت‏های واقعی زندگی زناشویی را می‌بییند. پس از آن، آموزشگر به تشریح علل روانشناختی مشکلات ارتباطی و نیز ارتباطات کارآمد می‌پردازد. بحث و تبادل گروهی و تمرین‌های خانگی موجب طرح سؤالات و راه حل­هایی در ذهن شرکت کنندگان می‌شود. اين دوره درضمن فرصتی را در اختیار زوج‌ها قرار می‌دهد تا با نظرات و عقاید دیگر زوج‌ها در مورد زندگی مشترک و ارزش‌های آنان آشنا شوند.


دوره آموزشی زوج 2

ترمیم و رشد جو عاطفی

باهم بودن در کنار متفاوت بودن

در این دوره زوج ها در مورد چگونگی برقراری و مستحکم نگه داشتن یک رابطه طولانی مدت که همراه با صمیمیت و فردیت باشد به بینش های جدیدی دست می‌یابند. آنها می‌ آموزند که چگونه اختلاف نظرها را در یک جو عاطفی به کمک یکدیگر حل کنند، بدون اینکه هر یک مجبور به از دست دادن «خود» شوند؛ چگونه کنار یکدیگر در یک زندگی شاد، به رشد و تکامل برسند.

در این دوره آموزشی پنج جلسه­ای هفتگی 2 ساعته، با استفاده از وسایل کمک آموزشی بصری، شرکت کنندگان فیلم های کوتاهی از موقعیت‏های واقعی زندگی زناشویی را می‌بییند. شرکت کنندگان به کمک این روش می‌توانند به جای شنیدن بایدها و نبایدها از آموزشگر، خود شخصاً به قضاوت در مورد رفتارهای کارآمد و رفتارهای مخرب در زندگی مشترکشان بپردازند. پس از آن، آموزشگر به تشریح علل روانشناختی مشکلات ارتباطی و نیز ارتباطات کارآمد می‌پردازد. علاوه بر این، بحث و تبادل گروهی و تمرین‌های خانگی در این دوره، موجب طرح سؤالات و راه حل­هایی در ذهن شرکت کنندگان می‌شود. درضمن فرصتی را در اختیار آنان قرار می‌دهد تا با نظرات و عقاید دیگر زوج‌ها در مورد زندگی مشترک و ارزش‌های آن آشنا شوند.


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.