دوره آموزشي پيش از ازدواج


اين دوره به مواردي همچون نيازهاي رشدي قبل از ازدواج، شيوه انتخاب همسر و ساير موارد مي پردازد.

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.