کمیته سخنرانی های بالینی و آموزش های کوتاه مدت برگزار می کند.
عنوان سخنرانی:


بررسی آماری مهم ترین عوامل تأثیرگذار در پایان زودرس درمان در انستیتو روانکاوی تهران سخنران:

 دکتر تورج مرادی

روانکاو از امریکا و موسس انستیتو روانکاوی تهران

خانم دکتر مهرآور مومنی جاوید 

دکتری مشاوره، رواندرمانگر تحلیلی


زمان


پنج شنبه 22 آذرماه 97


ساعت 15مکان
انستیتو روانکاوی تهران

لطفاً برای ثبت نام با انستیتو روانکاوی تهران تماس بگیرید

تلفن: 22728000 ( داخلی 2)

شرایط شرکت کنندگان :  برای متخصصین و عموم آزاد است. 

 

 

تاریخ ایجاد: دوشنبه 5 آذر 1397
تاریخ انتشار: دوشنبه 5 آذر 1397
تعداد بازدید: 91
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.