برگزاری انتخابات برای ایجاد تشکل کلینیک ها و مراکز مشاوره سازمان بهزیستی در شمیرانات

جلسه انتخابات تشکل کلینیک ها و مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی ، برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر تورج مرادی به عنوان رئیس این تشکل انتخاب و معرفی شدند.


تاریخ ایجاد: یکشنبه 30 مهر 1396
تاریخ انتشار: یکشنبه 30 مهر 1396
تعداد بازدید: 215
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.