دوره آموزشي رشد زوج (3)


دوره آموزشی زوج 3

ارتباط زوج‌ها

ترمیم و بحث گروهی با استفاده از نمایش فیلم

در 9 جلسه هفتگي 5/1 ساعته، سريال تلويزيوني انتخاب گرديده است كه جلسات زوج درماني يك زوج را به نمايش مي‌گذارد. در هر جلسه آموزشي، يكي از اين جلسات تلويزيوني به نمايش درخواهد آمد و سپس به بحث گروهي با هدايت يك مدرس گذاشته خواهد شد. هدف اين دوره اين است كه شركت كنندگان به نكات ريز ارتباطي خود آگاه شوند، و در بحث و تبادل نظر با شركت كنندگان ديگر و مدرس دوره به راه‌حل‌هاي ارتباطي تازه‌اي دست يابند.


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.