سخنرانيهاي باليني

مسئول کمیته :‌ خانم مینا ملانقی

1- معرفی بیمار تحلیلی :‌

در این سخنرانی‌ها، یکی از اعضاء هیئت علمی، مدرسین یا یکی از کاندیدها / دانش پژوهان برجسته دوره‌های آموزشی انستیتو و یا یک روانکاو یا درمانگر تحلیلی مهمان بیمار خود را معرفی می‌کند .

مضافاً در هر جلسه یک فرد متخصص به عنوان Discussant (بحث کننده) و یک فرد متخصص دیگر به عنوان Moderator ( گرداننده ) حضور خواهند داشت. هدف چنین جلساتی در درجه اول آشنایی با فرایند کار درمان تحلیلی است و در درجه دوم تبادل نظر و شنیدن دیدگاه‌های مختلف است. طول هر جلسه دو الی دو و نیم ساعت خواهد بود : 45 دقیقه الی یک ساعت و ربع معرفی بیمار، پانزده دقیقه استراحت و پذیرایی، نیم ساعت بحث توسط بحث کننده، نیم ساعت سوال و پاسخ توسط مدعوین از معرفی کننده و بحث کننده .


2- سخنرانی های نظری :


در این برنامه اعضای هیئت علمی، یا مدرسین انستیتو، یا مدرسین مهمان و یا کاندیدها/ دانش‌پژوهان سال آخر و برجسته انستیتو مطالب نظری و بالینی نوین را به صورت انفرادی یا پانل‌های 2 یا 3 نفره معرفی خواهند کرد.

 آرشیو :‌


 

زمان

 

موضوع سخنراني

 

سخنران

8 شهریور 88

نارسیسم: فرارسی و چشم انداز درمانی

دکتر حسین اعتضادی

9 شهریور 88

وقتی بیمار کلاسیک است و درمانگر معاصر (قسمت اول )

دکتر تورج مرادی

4 بهمن 88

سیر رشدی نظریه تئوری عمل درمانی در روانکاوی

دکتر تورج مرادی

9 اسفند 88

نگهداری یک بیمار تبدیلی

خانم مینا ملانقی بحث کننده ها : دکتر حسین اعتضادی و دکتر تورج مرادی

16 خرداد 89

وقتی بیمار کلاسیک است و درمانگر معاصر

( قسمت دوم )

دکتر تورج مرادی

27 تیر 89

تحلیل بینادرونیت یک زوج از نگاه درمانگران انفرادی آنها

خانم مینا ملانقی و خانم فروزان جواهری

24 مرداد 89

درمان یک زن با دلبستگی ناامن

دکتر کاملیا علوی

16 آبان 89

مکاتب روانکاوی : روانکاوی کلاسیک (قسمت اول)

دکترسلمان اختر

28 آذر 89

مکاتب روانکاوی : روانکاوی کلاسیک (قسمت دوم)

دکتر سلمان اختر

13 شهریور 90

شرم

دکتر حسین اعتضادی

27 آذر 90

اعتیاد و روانکاوی

دکتربابک روشنایی

23 بهمن 90

سفر درمانی از وابستگی بیمارگونه به وابستگی طبیعی

خانم مینا ملانقی

30 بهمن 90

نوجوانی

دکتر مونیشا اختر

21 اسفند 90

همدلی و همنوایی با یک بیمار خودشیفته

خانم فروزان جواهری

10 خرداد 91

تغییر: مادرانه یا پدرانه

دکتر تورج مرادی

18 تیر 91

تنظیم عاطفی و تنظیم بیمارگونه

آقای محمد دهگانپور

16 مهر 91

روانکاوی و پژوهش علمی: از منظری تاریخی و انتقادی

آقای محمد دهگانپور

4 آبان 91

دردهای روان تنی و ابژه های درونی

خانم سهیلا کیانی

5 آبان 91

اولین جلسه در روانکاوی لکانی

خانم سهیلا کیانی

7 آبان 91

ارائه یک مورد تحلیلی(ارائه شده با

روش weaving thought)

آقای ایرج نیک بان

بحث کننده : دکتر تورج مرادی

17 دی 91

والدگری انعکاسی

دکتر حسین اعتضادی

15 بهمن 91

تاملی بحث برانگیز میان نظریه های روابط ابژه و روانشناسی ایگو

دکتر الکساندر لرمن

6 اسفند 91

دیدگاه وینی کات درباره عمل درمانی

دکتر آرت کاسپری

8 اردیبهشت 92

در باب حرفه غیرممکن

دکتر حسین اعتضادی

22 اردیبهشت 92

تعارض ادیپی و انتقال

دکتر مارکوس فا

2 تير 92

انسجام بخشي در صورت بندي فرهنگي Case هاي روان‌پويشي : رويكرد تشخيصي

آقاي كاووس بصيري

16 تير 92

"رويكرد فربرن (Fairbairn) درباره 'اجبار به تكرار"در بيماران مرزي"

دكتر كامران علي پناهي

14 مهر 92

روانكاوي خانواده ( از بينا درونيت فرانسوي تا تئوري اتصالي آرژانتيني )

دكتر كامران علي پناهي

28 مهر 92

پيشنهادي جديد در باب روانكاوي

ارتباطي: هولوگرام پويا

دكتر گابريل لنتي (Dr. Gabriele Lenti)

دكتر مارچلو فلوريتا (Dr. Marcello Fliorita)

5 آبان 92

درمان تحلیلی یک بیمار پیش سایکوتیک

خانم یاسمن اکرامی

دکتر کلاوس هافمن

12 آبان 92

چگونه تضاد اديپي عامل ناخودآگاه شدن تضاد اسكيزوئيدي مي‌شود؟

دكتر كامران علي‌پناهي

دكتر حسين اعتضادي

24 آذر 92

سوپرويژن معاصر در عصر روانكاوي ارتباطي

دكتر تورج مرادي

15 دي 92

" همانندسازي فرافكنانه و حسد در انديشه‌هاي معاصر "

دكتر كامران علي پناهي

27 بهمن 92

زوایای بالینی در مکتب Complex Psychoanalysis

دكتر گابريل لنتي (Dr. Gabriele Lenti)

دكتر مارچلو فلوريتا (Dr. Marcello Fliorita

11 اسفند 92

تعبیر و ساختار سازی

دکتر جورج آلبرتو کنستری

18 اسفند 92

تاملی بر برخی فرض های  بنیادین در تئوری روانکاوی

دکتر ادوارد نرسسیان

24 فروردین 93

بر سر عقده ادیپ چه آمده ؟

دکتر الکساندر لرمن

25 خرداد

93

یک مدل روانکاوانه برای بررسی علل و پیامدهای ناشی از تصادفات رانندگی

دکتر کامران علی پناهی

15 تیر 93

ذهنی سازی ( Mentalization ) و کاربرد درمانی آن

آقای محمد دهگانپور

20 مهر 93

احساس پوچی در بیماران سخت

دکتر کامران علی پناهی

18 آبان 93

نتایج آخرین تحقیقات درباره همدلی

دکتر شاهرخ علی مرادیان

9 آذر 93

 Holding  ( نگهداری ) در رواندرمانی

آقای محمد دهگانپور

23 آذر 93

بررسی تحولات درمانی از طریق خوابهای بیمار

خانم فاطمه مجتهدزاده

14 دی 93

درباره عشق انتقالی و انتقال متقابل یک روانکاو ارائه یک بیمار

آقای رحیمی دانش

28 دی 93

آنچه به اصطلاح حل و فصل عقده ادیپ پرخاشگری و سائق جنسی گناه و فانتزی های ناخودآگاه قلمداد می شود

دکتر مارکوس فا

12 بهمن 93

همدلی چگونه معالجه می کند :

آیا "اشتراک گذاری عواطف" حلقه گمشده بین همدلی و تجربه دگرگون ساز ابژه خویشتنی است ؟

 

دکتر بروس هرزاگ

19 بهمن 93

بحث و گفتگو در مورد مقاله دکتر اعتضادی با عنوان "آنچه خنده

می آورد"

دکتر حسین اعتضادی

26 بهمن 93

ارائه بیمار تحلیلی :

درمان روانکاوانه یک بیمار مسن

دکتر شهرام شایگانی

10 اسفند 93

ارائه بیمار تحلیلی 

دکتر محبوبه فرامرزی

30 فروردین 94

جایگاه خنثی بودن در روانکاوی

دکتر جان فلورز (Dr .Juan Flores)

6 اردیبهشت 94

روانکاوی یک جوان مرزی و وسواسی

خانم دکتر آراکلیان

13 اردیبهشت 94

همدلی

دکتر مرتضی خواجوی

31 خرداد 94

حالات روانی بدوی: اوتیسم و ترومای پیچیده

آقای محسن ادریسی

21 تیر 94

هم وابستگی

آقای سعید نوروزی

26 مهر 94

انتقال و انتقال متقابل خانوادگی

دکتر تورج مرادی

27 دی94

خودشیفتگی

دکتر حسین اعتضادی

2 اسفند 94

ارائه بیمار تحلیلی

خانم محبوبه مهین زعیم

6 تیر 95

شرم مزمن: فهمیدن و درمان

آقای محمد دهگانپور

20 تیر 95

نارسیسیسم: تنهایی خود بزرگ بینانه

آقای هادی رحیمی دانش

4 مهر 95

فرموله سازی مبتنی بر فرهنگ و مصاحبه آن: ارزیابی روان پویشانه

آقای کاووس بصیری

16 آبان 95

جنبه های نظری و بالینی اجرا

دکتر ژاکلین کانلیف

 

 

16 تیر 96

 

 

 

سمینار "روانکاوی در تعامل بین رشته ای در سوئد"

خانم رونا هلبا کا

دکتر مگنوس وید مارک

خانم گونیلا اندرسون

آقای هادی رحیمی دانش

26 شهریور 96

ابژه خویشتنی منفی

دکتر دیوید ترمن

16 مهر 96

برایم قصه بگو: تحلیل شهرزاد در ایران معاصر

دکتر گهر همایون پور

17 دی 96

ارائه بیمار تحلیلی

دکتر مهرآور مومنی جاوید

26 فروردین 97

ریاضیات و روانکاوی

دکتر کامران لامعی

9 اردیبهشت 97

نظریه پیوند مندی، کارکرد انعکاسی، عمل درمانی

پروفسور میریام استیل

22 مهر 97

غیر دوقطبی بودن جنسیت و آگاهی از مصائب مراجعین تراجنسی

خانم دکتر مریم امیری

24 آبان 97

بیمار می پرسد: شما به چشم اعتقاد دارید؟ پاسخدهی از روانکاوی کلاسیک تا معاصر

دکتر تورج مرادی

22 آذر 97

بررسی آماری مهم ترین عوامل تاثیرگذار در پایان زودرس درمان

دکتر تورج مرادی    –  دکتر مهرآور مومنی جاوید

27 دی 97

تبعات درمانگر تحلیلی بودن در زندگی شخصی

دکتر تورج مرادیکلیه حقوق محفوظ و متعلق به انستیتو روانکاوی تهران می باشد.